Ce facem în acest proiect?

În contextul în care România încă se confruntă cu fenomenul de segregare în școlile publice, Teach for Romania și Fundația Roma Education Fund Romania lansează proiectul „Segregare pe minus, Diversitate pe plus”.

Proiectul are la bază două documente emise de Ministerul Educației și Cercetării – Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și Metodologia segregării școlare în învățământul preuniversitar din 2019 – prin care Ministerul propune ca politică educațională asigurarea echității și îmbunătățirea calității în educație pentru toți copiii, inclusiv cei de etnie romă și accesul egal la toate formele de învățământ fără discriminare bazată pe originea etnică sau limba maternă.

Nu există un plan de acțiune pentru aplicarea metodologiei și, implicit, MEN nu poate oferi sprijin unităților de învățământ, astfel procentul de abandon școlar în rândul elevilor romi este unul ridicat, iar factori ca sărăcia, segregarea și discriminarea etnică contribuie la această situație, în special în rural și în comunitățile interetnice.

Școlile nu sunt echipate corespunzător, profesioniștii nu au competențele și cadrul necesar pentru a derula activități de învățare interculturală, iar curriculumul la decizia școlii nu include aspecte ce reflectă cultura și istoria minorității rome. În plus, contextele de interacțiune nonviolentă și de acceptare a diversității în comunitate lipsesc și relația părinte-școală-elev-comunitate este precară.

1

Dezvoltăm competențe de cetățenie activă, tratament nediscriminatoriu și interculturalitate pentru profesioniști din educație, atât din mediul ONG cât și din instituții publice, elevi și părinți;

2

Creăm, testăm și diseminăm un curriculum acreditat pentru profesori, un curriculum de activități pentru elevii din ciclul primar, cât și pentru cei din ciclul gimnazial, care să faciliteze derularea de activități în școală și în comunitate pe tematici precum educație interculturală, diversitate interculturală, discriminare pe baza etniei, specificul etniei rome, echitate, segregare. 14 profesori vor fi pregătiți și 210 elevi care vor avea acces la activitățile propuse în curriculum dezvoltat și vor avea competențe dezvoltate pe tematici precum diversitate interculturală, discriminare pe baza etniei, specificul etniei rome, echitate și segregare;

3

Dotăm școlile implicate în proiect cu resurse educaționale despre cultura și istoria minorităților și vom derula activități de educație formală și non-formală în școală și comunitate; activitățile vor contribui la consolidarea relației comunitate-școală-părinți-elevi;

4

Facem recomandări de politici publice pentru Ministerul Educației și Cercetării Naționale și organizăm o serie de consultări publice pe tematici de educație interculturală și echitate; scopul consultărilor este de a colecta informații de la actori relevanți cu privire la respectarea drepturilor minorităților în mediul școlar;

5

Diminuăm clivajul dintre comunitatea de români și cea de romi prin activități comunitare în 7 regiuni, de ziua internațională a romilor – 8 aprilie

6

Realizăm o campanie de comunicare și educație pro-diversitate adresată publicului larg.