Metodologia pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi

-de la teorie la practică-

Segregarea şcolară reprezintă o formă de discriminare cu consecinţe profunde asupra evoluției educaționale a copiilor de etnie romă.

Chiar dacă România are în prezent două documente emise de Ministerul Educației și Cercetării – Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și Metodologia segregării școlare în învățământul preuniversitar din 2019 – segregarea continuă să existe. Mai mult, aceasta este întreținută de sistemul educațional românesc. Iar unul dintre motivele pentru care segregarea nu a devenit “istorie” este tocmai faptul că România nu are un cadru de aplicare a metodologiei pentru aceste ordine.

Profesorii, școlile și întreg sistemul nu au nici îndrumare, nici sprijin pentru a pune în practică aceste ordine.

În lipsa unor instrucțiuni clare, obiectivele nu sunt atinse.
Sărăcia, segregarea și discriminarea etnică continuă să afecteze destinele copiilor din comunitățile interetnice.