[Comunicat de presă] Teach for Romania și Roma Education Fund au organizat consultare publică privind fenomenul segregării școlare

București, 11 octombrie 2023

Teach for Romania în parteneriat cu Roma Education Fund au organizat în București, o consultare publică privind fenomenul segregării școlare, eveniment care i-a adus la masa de discuții pe reprezentanți ai Guvernului României, Ministerului Educației, reprezentanți din Federația de Asociații de Părinți, Fundația Națională pentru Tineret, Consiliul Național al Elevilor, specialiști în educație, elevi. Acesta este ultimul eveniment din seria de consultări publice privind segregarea școlară, anterior desfășurate în 7 județe: Craiova, Timișoara, Cluj, Iași, Ploiești, Brașov și Constanța. Organizația derulează aceste consultări publice pentru a formula măsuri în vederea diminuării cazurilor de segregare pe criteriu etnic, statut socio-economic, gen ori dizabilitate.

Scopul proiectului derulat de Teach for Romania în parteneriat cu Roma Education Fund este acela de a crea un cadru propice pentru respectarea dreptului la educație, tratament egal și fără discriminare pe bază de etnie pentru fiecare elev din România.

Rezultatele consultărilor publice din cele 7 județe arată că, pentru diminuarea segregării, e nevoie de implicare și comunicare eficientă între autorități – sector nonguvernamental – școală (profesori, psihologi) – comunitate –familie. E nevoie de implicarea familiei în mod activ prin dialog, de acțiuni comunitare cu miză socială, de campanii de conștientizare pe teme de cultură, limbă, tradiții și interculturalitate, de personal pregătit, personal de etnie rromă sau de un curriculum cu directive clare, aplicabile și măsurabile.

Este esențial să abordăm și să combatem discriminarea și segregarea în școli pentru a ne asigura că toți elevii au acces egal la educație și la oportunități de viață. Educația este un drept fundamental, egal pentru toți, pentru care e nevoie să luăm măsuri de promovare a incluziunii și a diversității în sistemul educațional. Adesea, segregarea este însoțită de o afiliere a serviciilor educaționale slabe. Ordinul nr. 6134 din 21 decembrie 2016 interzice segregarea școlară în unitățile de învățământ preuniversitar, însă nu oferă o metodologie integrată ce ajută resursa umană în procesul de monitorizare și diagnosticare a segregării școlare. Asumpția că resursa umană din instituția școlară are expertiza în monitorizarea segregării școlare este greșită. Realizarea procesului de monitorizare a segregării școlare necesită o pregătire temeinică a școlilor pentru a colecta adecvat datele.  

Cele 8 consultări publice județene din proiectul Segregare pe Minus, Diversitate pe Plus sunt o confirmare că segregarea școlară există, se vede și se simte; ele vin ca o nevoie de implicare a noastră, a tuturor. Este momentul să nu mai închidem ochii, să vedem realitatea de pe teren și să construim împreună un viitor mai incluziv pentru copiii de azi”. (Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania)

În 2022, 285 de școli din 805 aflate în 11 județe monitorizate înregistrează cel puțin o formă de segregare, potrivit raportului prezentat recent în Parlamentul României de către Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO). Forma de segregare preponderentă, conform raportului, este segregarea etnică, 66.4% segregare per clase din cele 125 de școli identificate cu pondere minimă de elevi romi (3%).

Conform Ordinului nr. 6134/21.12.2016, toate inspectoratele școlare sunt obligate să monitorizeze segregarea școlară și să o raporteze Ministerului Educației, precum și să propună măsuri de remediere atunci când identifică probleme. Acest ordin interzice segregarea şcolară în unităţile de învăţământ preuniversitar, iar resursa umană reprezentată de cadre didactice preia sarcina de a înregistra, fără un cadru anterior de pregătire, cazurile de segregare.

Un raport al Centrului de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) arată că din 1.387 de unități școlare din învățământul primar și gimnazial, care au participat la procesul de monitorizarea segregării, doar 58% (805 școli) au oferit date complete. Potrivit raportului de monitorizare din 2019, când Metodologia de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 5633/2019,  rezultate arată că nouă din zece școli (89,5%)  nu au participat la formare/informare specifică privind derularea procesului de monitorizare a segregării școlare, iar pentru 66.7% dintre școli nu cunosc indicatorii utilizați pentru evaluarea segregării școlare și modul lor de calcul. 90.5% dintre școlile respondente nu văd vreo consecință negativă care ar deriva din neparticiparea unității școlare la procesul de monitorizare a segregării școlare.

,,Când vorbim despre segregare și desegregare îți trebuie curaj și motivație: curajul de a sta în fața sistemului, curajul de a fi împotriva unor obișnuințe, de a deranja, de a schimba sistemul, de a convinge părinții să iasă din confortul segregării și de a explica că segregarea este nocivă pentru parcursul vieții unui copil. E nevoie să găsim împreună metode, alături de oameni resursă, oameni care să se uite unii la ceilalți și să se încurajeze, să mărească rândul celor care cred în egalitatea de șanse asociată cu echitatea”. (Marian Daragiu, subsecretar de stat, Ministerul Educației)

Teach for Romania a dezvoltat un curriculum adresat profesorilor, elevilor de ciclu gimnazial și primar, testat deja în 7 comunități diferite din România în scopul diminuării segregării școlare. Curriculumul încurajează interacţiuni nediscriminatorii şi colaborative între membrii comunităţilor multi-etnice, susținând cultura și istoria minorității rome prin activități în școală și în comunitate pe tematici precum educație interculturală, diversitate interculturală, discriminare pe baza etniei, specificul etniei rome, echitate, segregare.

Ordinul 5633/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar, prevede că fiecare unitate de învățământ preuniversitar are obligația monitorizării tuturor formelor de segregare școlară. Teach for Romania vine și sprijină Metodologia de monitorizare a segregării şcolare prin activități care reflectă cultura şi istoria minorităţilor naţionale, oferind un curriculum ce cuprinde activități despre diversitate, istoria și cultura minorităților, cât și resurse de studiu dedicate multiculturalității.

,,Suntem extrem de importante consultările publice în rezolvarea unor probleme de asemenea anvergură, precum este segregarea școlară. Este nevoie să fie implicați toți actorii, începând de la decidenți până la cei de la firul ierbii. Numai așa se poate analiza în profunzime. Doar așa se poate ajunge la o soluție care să aibă impact”. (Liliana Anghel, profesor înv. primar)

Despre Teach for Romania:   

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care de 10 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate, alături de un profesor sau un învățător care crede în el.
În anul școlar 2023-2024, 146 de cadre didactice fac parte din programul nostru și predau în 123 școli, din 22 de județe. De asemenea, ne bucurăm că, din comunitatea noastră de 279 alumni, absolvenți ai programului, jumătate au ales să rămână la catedră în școli publice din România, dezvoltând și inovând cultura organizațională a acestora. Întreaga noastră comunitate de profesori ajunge astfel la peste 20 000 de copii.

Despre Roma Education Fund:  

Echipa Roma Education Fund are peste un deceniu de experiență în implementarea de programe educaționale în unele dintre cele mai dezavantajate comunități. Rezultatele majore ale fundației au fost obținute prin implementarea a peste 25 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, de Granturile Norvegiene, de fundații internaționale, agenții guvernamentale sau companii private. Toate aceste proiecte vizează împreună peste 26.000 de elevi și de adulți romi, cărora REF România le-a oferit servicii complexe în cadrul unor intervenții multianuale.

Pentru REF România, calitatea programelor educaționale oferite beneficiarilor Fundației este esențială, iar îmbunătățirea sistemului de educație românesc este o prioritate. În acest sens, Fundația a făcut parte din grupurile de lucru constituite în cadrul proiectului „România Educată”, unul dintre acestea fiind chiar cel care a dezvoltat metodologia anti-segregare.