De la provocare la soluție

Segregare pe minus, diversitate pe plus

– un proiect de educație pentru incluziune –

Școlile nu respectă indicatorii și nu au nici cadrul pentru a derula activități de învățare interculturală

Crearea cadrului de aplicare a metodologiei, de încurajare a interacţiunii nediscriminatorii şi de colaborare între membrii comunităţilor multi-etnice

Absenţa unui curriculum aliniat la indicatorii din metodologia de desegregare (atât pentru profesori cât şi pentru elevi) care să faciliteze derularea de activităţi în şcoală şi în comunitate pe tematici educaţionale şi echitate

Dezvoltarea unui curriculum acreditat pentru profesori şi un curriculum pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, testat în 7 comunităţi diferite din România şi implementat apoi la nivel naţional

Cadrele didactice nu au competenţele necesare pentru a duce învăţarea interculturală la clasă şi în comunitate

Un program pilot de formare şi mentorat pentru cadrele didactice din învăţământul public

Cooperarea scăzută între membrii comunităţilor, indiferent de etnie, religie, profil

Diminuarea segregării şi a comportamentelor ghidate de prejudecăţi prin activităţi de intervenţie comunitară şi dezvoltare de leadership la elevi împreună cu membrii comunităţii

Insuficiente campanii de informare pe temă multietnică, stereotipuri, prejudecăţi

Campanie de comunicare şi creşterea gradului de awarness pe tematica echităţii şi diversităţii culturale bazată pe poveşti reale

Scopul proiectului este acela de a crea un cadru propice pentru respectarea dreptului la educație, tratament egal și fără discriminare pe bază de etnie, având în vedere 7 comunități cu premize de a avea cetățeni mai informați, cu un comportament mai puțin discriminatoriu la adresa persoanelor de etnie romă.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 31 de luni, va crea un spațiu de dialog la nivel național între experți în educație, decidenți politici, profesioniști din mediul neguvernamental și părinți, elevi, profesori și manageri școlari din 7 comunități unde ponderea elevilor romi este de minimum 50%.