Teach for Romania

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care din 2014 recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate.

Roma Education Fund

Echipa Roma Education Fund are peste un deceniu de experiență în implementarea de programe educaționale în unele dintre cele mai dezavantajate comunități. Rezultatele majore ale fundației au fost obținute prin implementarea a peste 25 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, de Granturile Norvegiene, de fundații internaționale, agenții guvernamentale sau companii private. Toate aceste proiecte vizează împreună peste 26.000 de elevi și de adulți romi, cărora REF România le-a oferit servicii complexe în cadrul unor intervenții multianuale.

Pentru REF România, calitatea programelor educaționale oferite beneficiarilor Fundației este esențială, iar îmbunătățirea sistemului de educație românesc este o prioritate. În acest sens, Fundația a făcut parte din grupurile de lucru constituite în cadrul proiectului “România Educată”, unul dintre acestea fiind chiar cel care a dezvoltat metodologia anti-segregare.

De asemenea, Fundația este membru activ în “Coaliția pentru Educație”

și Roma Sounding Board – World Bank.

Parteneriatul Teach for Romania și Roma Education Fund în acest demers este recomandat de experiența în comunități rurale vulnerabile, multi-etnice, derularea de programe educaționale bazate pe valori, și de activități nonformale și de comunitate, bazate pe nevoi reale ale beneficiarilor. Roma Education Fund aduce experiență relevantă și structurată în zona de politici publice educaționale și a fost implicată și în grupul național de lucru pentru dezvoltarea metodologiei antisegregare. Proiectul continuă demersurile comune de asigurare a dreptului la educație de calitate.